Showing posts with the label Xiomi MI Redmi Mobiles and Smartphones

Mi 10S 108-ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୱାଡ୍ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ସହିତ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 870 SoC ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି

Mi 10S ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଚାଇନାରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଜିଆଓମିର Mi 10 ସିରିଜର ସର୍ବଶେଷ ଯୋଗ ଯାହାକି Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, ଏବଂ Mi… Read more

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା ରେଡ୍‌ମି ୯ – ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ରୁ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ (Redmi 9 Launched in India: Price, Specifications)

ଚାଇନିଜ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନି ସାଓମି ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ରେଡ୍‌ମି ୯। ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ରୁ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ବିକ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ… Read more

ଅଫିସିଆଲ୍ ଲଞ୍ଚ Xiaomi Mi 10 ଆମାଜନ ଭାରତରେ ବିକ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ; ମି ବକ୍ସ ଲଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି |

ମି 10 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟପ୍ଲେସ୍ ନୂତନ ଜିଆଓମି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା… Read more

ରେଡମି ନୋଟ୍ 9 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଟିପ୍ସ, ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ଫେସ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରେଣ୍ଡର୍

ରେଡମି ନୋଟ୍ 9 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଏବଂ ରେଣ୍ଡରଗୁଡିକ ଏକ ଜିଆଓମି ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଛି ଯେଉଁଠାରେ ନୂତନ… Read more

ମି ନୋଟ୍ 10 ଲାଇଟ୍ ମୂଲ୍ୟ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଆଜିର ଲଞ୍ଚ୍ ଆଗରୁ ଲିକ

ଆଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ମି ନୋଟ୍ 10 ଲାଇଟ୍ମୂ ଲ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମି ନୋଟ୍ 10 ଲାଇଟ… Read more

5,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ରେଡମି 8A ପ୍ରୋ, ଡୁଆଲ୍ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି: ମୂଲ୍ୟ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ (Redmi 8A Pro Launched)

ରେଡମି 8 ଏ ପ୍ରୋ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜିଆଓମିରୁ ଏକ ନୂତନ ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଭାବରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ରେଡମି 8 ଏ ଡୁଆଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ରିବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ … Read more

Xiaomi Mi Note 10 Lite ପାଞ୍ଚଟି ପଛ କ୍ୟାମେରା, ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 730G SoC ସହିତ FCC

Xiaomi Mi Note 10 aka Mi CC9 Pro ଗତ ବର୍ଷ 108 ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ପ୍ୟାକ୍ କରୁଥିବା ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଫୋନ୍ ଭାବରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲା ​​| ଚାଇନ… Read more

ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ରେ ରେଡମି K30 ପ୍ରୋ ଲଞ୍ଚ: ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଥିବା ସବୁକିଛି (Redmi K30 Pro Launching on March 24)

ରେଡମି କେ 30 ପ୍ରୋ ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂତନ ରେଡମି ସିରିଜ୍ ଫୋନ୍ ରେଡମି K30 କୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଭାବରେ ଆସିବ ଯାହା ଡିସେମ୍ବରରେ 4G ଏ… Read more

ରେଡମି ନୋଟ୍ 9 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ କ୍ୱାଡ୍ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି: ମୂଲ୍ୟ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ (Redmi Note 9 Pro Max)

ଭାରତରେ ରେଡମି ନୋଟ୍ ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ମୂଲ୍ୟ Rs 14,999 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବେସ୍ 6GB RAM + 64GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ପାଇଁ 14,999 ଗୁରୁବାର… Read more

ଜିଆଓମି ମି ମିକ୍ସ ଆଲଫା - 5g ଚାରିପାଖ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଧାରଣା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ (Xiaomi Mi Mix Alpha - 5g surround display concept smartphone)

ଫୋନ୍ ଏକ 7.92 inch ଟଚସ୍କ୍ରିନ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ 2088x2250 ପିକ୍ସେଲ ସହିତ ଆସିଥାଏ |Xiaomi Mi Mix Alpha ଏକ 1.8GHz ଅକ୍ଟା-କୋର କ୍ୱାଲକମ୍ ସ୍… Read more

Load More Posts That is All