Showing posts with the label PMAY 2021

ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ର ଆୱାସ ଯୋଜନା: PMAY 2021 ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ 4 ଟି ଉପାୟ

ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ର ଆୱାସ ଯୋଜନା (PMAY) ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ PMAY ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ବିବରଣୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାରୋଟି ଉପାୟ… Read more

Load More Posts That is All