ବିଗ୍ ବସ୍ ର ନିକ୍କି ଟାମ୍ବୋଲି ଙ୍କ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ଚମତ୍କାର ସେକ୍ସି ଏବଂ ହଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି

ନିକ୍କି ଟାମ୍ବୋଲି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ମଡେଲ | ସେ କାନଚାନା 3 ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା | 2020 ରେ ସେ ରିଅଲିଟି ଟେଲିଭିଜନ ଶୋ ବିଗ୍ ବସ୍ 14. ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ | ନିକ୍କି ଟାମ୍ବୋଲି ବିଗ୍ ବସ୍ 14 ର ଦ୍ୱିତୀୟ ରନର୍ ଅପ୍ | ତାଙ୍କର ହଟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ |

nikki-tamboli-of-bigg-boss-14-fame-looks-stunningly-sexy-hot
Picture: Nikki Tamboli/Instagram

nikki-tamboli-of-bigg-boss-14-fame-looks-stunningly-sexy-hot
Picture: Nikki Tamboli/Instagram

nikki-tamboli-of-bigg-boss-14-fame-looks-stunningly-sexy-hot
Picture: Nikki Tamboli/Instagram

nikki-tamboli-of-bigg-boss-14-fame-looks-stunningly-sexy-hot
Picture: Nikki Tamboli/Instagram

nikki-tamboli-of-bigg-boss-14-fame-looks-stunningly-sexy-hot
Picture: Nikki Tamboli/Instagram

nikki-tamboli-of-bigg-boss-14-fame-looks-stunningly-sexy-hot
Picture: Nikki Tamboli/Instagram

ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ପୋସ୍ଟ ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ | ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ ଲାଇକ ଏବଂ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ପୋଷ୍ଟ କୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦୁନିଆର ଅଧିକ ଖବର ପଢିବା ପାଇଁ ଆମ ପେଜ କୁ ଲାଇକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ ବୁକମାର୍କ କରନ୍ତୁ । ଧନ୍ୟବାଦ
Previous Post Next Post